• OpdrachtgeverDuits concern
  • Periode2013-2014
  • Bijdrage Bureau BuhrsProgramma voor cultuurverandering senior management
  • SpecialismeOrganisatieadvies

Cultuurveranderingsprogramma management

Rob Buren heeft een programma opgesteld en begeleid om een ingesleten cultuur van leidinggeven om te buigen naar nieuwe marktomstandigheden. De uitdaging was om bestaande vastgeroeste, in het verleden succesvolle, patronen te doorbreken. Dat lukte mede de kritische houding van de managers die de noodzaak van verandering onderschreven.