• OpdrachtgeverDuits concern
  • Periode2007-2013
  • Bijdrage Bureau BuhrsCrisismanagement, cultuurverandering en reorganisatie
  • SpecialismeOrganisatieadvies

Crisismanagement, herpositionering en organisatieverandering

Onder druk van de overheid en met de crisis als extra motivatie heeft Rob Buren de volledige herpositionering van een Duitse concern aangestuurd. Het betrof een stevige reorganisatie met de aanpassing van de organisatie en de herstructurering van het landelijke netwerk van productielocaties. Bijkomende cultuurverandering betrof de verkooporganisatie. De kredietcrisis toonde de noodzaak om de verkoop slimmer en gerichter in te richten. Om de marge op peil te houden hebben we verschillende innovatieproducten geïntroduceerd en zijn we strategische samenwerkingen aangegaan. De organisatie kreeg een plattere structuur en werd daardoor slagvaardiger. Verder was het van belang de invloed van de stakeholders te managen en aandacht te hebben voor de zachte kant van de reorganisatie. De goede samenwerking binnen het managementteam, met vertrouwen in elkaar maar ook kritisch naar elkaar te durven zijn, bleek een belangrijke succesfactor.