• OpdrachtgeverGemeente Leiden
  • Periode2008
  • Bijdrage Bureau BuhrsMeedenken over marketingconcept rijksmonument
  • SpecialismeGebiedsmarketing

Marketingconcept voor De Meelfabriek Leiden

Nadat het rijks­mo­nu­ment De Meelfabriek in Leiden sinds 1988 niet meer in gebruik was geweest, werd besloten tot her­ont­wik­ke­ling. Ver­schil­len­de opties passeerden in het verleden de revue. Slopen, restaureren, bouw van luxe woningen of kantoren, alles kwam ter sprake. Uit­ein­de­lijk werd gekozen om van De Meelfabriek een plek te maken waar wonen, horeca, kantoor- en ex­po­si­tie­ruim­te een plek zouden krijgen. Michel Buhrs werd samen met andere mar­ke­ting­ex­perts gevraagd om het mar­ke­ting­con­cept uit te werken. De propositie die hieruit voort kwam was: ‘De Meelfabriek verrast en zorgt dat je excelleert. De Meelfabriek raakt en emotioneert je door haar aanbod en verrassende veel­zij­dig­heid van wonen, werken en recreëren. In de Meelfabriek ontmoet je mensen en doe je nieuwe ervaringen op. ‘Never a dull moment’ want: de Meelfabriek is spannend en leeft!