• OpdrachtgeverGemeente Eindhoven, woningcorporatie Woonbedrijf, woningcorporatie Trudo
  • Periode2010
  • Bijdrage Bureau Buhrsonbekend
  • SpecialismeGebiedsmarketing

Doornakkers altijd in de buurt

De wijk Doornakkers in Eindhoven had vooral buiten de wijk te kampen met het negatieve imago van een probleemwijk. Maar ook onder bewoners en professionals overheerste een negatief en verouderd beeld. De grote hoeveelheid aan organisaties die onafhankelijk met projecten bezig waren, gaven bewoners het gevoel tot een probleemwijk te behoren. Daarnaast waren openbare voorzieningen niet goed afgestemd op de behoefte van bewoners en moesten zij eenduidiger voor het voetlicht worden gebracht. Uit het door Bureau Buhrs georganiseerde positioneringstraject kwam naar voren dat Doornakkers zich onderscheidt door de tolerante wijkcultuur met sterke onderlinge banden en de stedenbouwkundige structuur met veel groen en een historisch waardevolle bebouwing. Deze kenmerken spreken, volgens de belevingswereldenmethodiek, vooral een rood-gele doelgroep aan.

De kernpropositie: In Doornakkers kan iedereen op zijn eigen wijze, plezierig samenleven is vertaald in de pay off  ‘Altijd in de buurt’. Hiermee wordt verwezen naar de hechte gemeenschap en de manier waarop verschillende mensen in Doornakkers prettig samenleven. Ook straalt de pay off een veilig buurtgevoel uit. Het bijbehorende logo is ontworpen met de merkwaarden ‘verbindend’ en ‘stoer’ in het achterhoofd.