• OpdrachtgeverGemeente Westland
  • Periode2018
  • Bijdrage Bureau BuhrsHaalbaarheidsonderzoek en bouwstenen voor het businessplan
  • SpecialismeOrganisatieadvies

Haalbaarheidsonderzoek Fitpark Westland

Diverse partijen uit de gemeente Westland willen een recreatiepark creëren van beweegboxen (hypermoderne gymzaal) en een free run-parcours tot aan een trampolinehal. Bureau Buhrs heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waarbij de doelgroep en haar behoefte,  samenwerkingsmogelijkheden en de positie in de markt in kaart zijn gebracht. Dit heeft geleid tot bouwstenen voor het businessplan van het Fitpark.