• OpdrachtgeverUniversiteit van Utrecht faculteit Diergeneeskunde
  • Periode2017-2018
  • Bijdrage Bureau BuhrsCorporate branding, communicatiestrategie
  • SpecialismeOrganisatieadvies
positionering

Positionering Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht

Welke plaats wil de faculteit innemen in de Universitaire wereld en specifiek in die van het dierenwelzijn? Wat is de gewenste uitstraling en welke boodschap heeft de faculteit voor de verschillende doelgroepen? Bureau Buhrs heeft een positionering in kaart gebracht. Vanuit dit fundament is er samen met de stakeholders onderzocht wat hun verwachtingen zijn van de faculteit. Hiermee is de basis gelegd voor een strategisch plan.