• OpdrachtgeverGBN en TUDelft
  • Periode2014-2015
  • Bijdrage Bureau BuhrsVisie- en strategievorming
  • SpecialismeOrganisatieadvies

Productontwikkeling en marktpenetratie

De opgave voor Rob Buren bij dit project betrof de doorontwikkeling van innovatieve C2CA-technologie van de TUDelft. Daarnaast ging het om de inrichting en begeleiding van het comakers proces tussen de verschillende stakeholders. En tenslotte om het realiseren van de productiefaciliteit en het veiligstellen van grondstofstroom. De voornaamste uitdagingen waren de verschillende belangen van de stakeholders en het ervoor zorgdragen dat iedereen het tempo kon blijven volgen. Dat lukte door het ontwikkelen van een sterke visie en strategie waardoor de potentie in de markt optimaal werd benut.