• OpdrachtgeverRotterdam The Hague Airport
  • Periode2015
  • Bijdrage Bureau BuhrsDoelgroeponderzoek, positionering en een basis voor de omgevingscommunicatiebeleid.
  • SpecialismeOrganisatieadvies

R'dam Airport

De luchthaven is actief bezig de positie in de regio te versterken door bijvoorbeeld verschillende activiteiten met omwonenden uit aangrenzende gemeenten te organiseren. Ondanks de diverse activiteiten merkte het vliegveld dat zij niet alle doelgroepen bereikte en een verkeerd imago had. Daarom heeft Bureau Buhrs samen met de opdrachtgever gekeken hoe het vliegveld zich het best kon positioneren in de omgeving en onderzoek gedaan hoe het vliegveld al haar doelgroepen aan kon spreken. Hiermee is een basis gelegd voor het nieuwe omgevingscommunicatiebeleid door helderheid te creëren over de doelen, bereik, boodschap, kansrijke middelen en een afwegingskader voor de sponsoring.