• OpdrachtgeverGemeente Maastricht
  • Periode2011
  • Bijdrage Bureau BuhrsParticipatietraject bij totstandkoming structuurvisie van de stad, strategisch advies over campagnes en inzet communicatiemiddelen.
  • SpecialismeParticipatie

Meedenken over de structuurvisie van Maastricht

Toen de gemeente Maastricht begon met de vernieuwing van de structuurvisie van de stad, werd de hulp van Bureau Buhrs ingeschakeld. Bureau Buhrs adviseerde de gemeente Maastricht bij de dialoog met burgers over de totstandkoming van de structuurvisie. Trends als een vergrijzende bevolking, schaalvergroting en individualisering riepen tal van vragen op. Welke voorzieningen waren nodig in de toekomst? Hoe moesten deze voorzieningen optimaal over de stad worden verspreid? Inzicht in deze vraagstukken moest er voor zorgen dat de stad op de lange termijn leefbaar en bereikbaar zou blijven.

Omdat de gemeente Maastricht het belangrijk vond om input te verzamelen uit de samenleving, werd een breed participatietraject gestart. De toekomst van de stad is immers voor iedereen belangrijk. Bureau Buhrs ondersteunde de gemeente bij de gesprekken met de gemeenteraad en het College, en met partners, ondernemers en de burgers van de stad. Strategisch advies en ondersteuning bij de inzet van campagnes en communicatiemiddelen als busreclames, posteracties en een website vormden de basis voor een succesvolle participatie. Hierbij werd gebruik gemaakt van de methodiek ‘De burger is ook een mens’.