• OpdrachtgeverGemeente Zaanstad
  • Periode2011
  • Bijdrage Bureau BuhrsBegeleiding positioneringsproces nieuw stadshart
  • SpecialismeGebiedsmarketing

Positionering Inverdan, nieuw stadshart van Zaanstad

De gemeente Zaanstad heeft in sa­men­wer­king met ver­schil­len­de partijen een nieuw stadshart ontwikkeld voor Zaandam: Inverdan. Het project omvat de (her)inrichting van ver­schei­de­ne woon-, werk- en ver­blijfs­mi­li­eus, waaronder het stads­cen­trum. Michel Buhrs was eind jaren negentig jarenlang betrokken bij de start van het project. Na dat een tijd lang ge­com­mu­ni­ceerd werd over de ge­re­a­li­seer­de projecten, status en haal­baar­heid van de lopende ont­wik­ke­lin­gen en financiën, werd het in 2011, tijd voor een herijking van de overall strategie hoe Inverdan in de markt te po­si­ti­o­ne­ren. Bureau Buhrs begeleidde dit traject.