• OpdrachtgeverWoningcorporatie WonenBreburg en ontwikkelaar NBU
  • Periode2011
  • Bijdrage Bureau BuhrsGebiedsmarketing voor nieuwe woonwijk bij binnenstad Breda.
  • SpecialismeGebiedsmarketing

Huisje, boompje…in de Struyckenwijk

De Struy­c­ken­wijk in Breda moet een dynamisch, aan­trek­ke­lijk woongebied worden dicht bij de binnenstad. In de wijk worden nieuwe woningen en ap­par­te­men­ten gebouwd. Ook komen er allerlei voor­zie­nin­gen, zoals winkels en horeca voor jonge, ei­gen­zin­ni­ge mensen met een sociale, actieve levensstijl. Om bewoners uit middel tot hoge in­ko­mens­groe­pen aan te trekken, moest echter het negatieve imago van Heuvel, het gebied waar de Struy­c­ken­wijk deel van uit maakt, worden verbeterd.

Bureau Buhrs maakte daarom in opdracht van wo­ning­cor­po­ra­tie Wo­nen­Bre­burg en ont­wik­ke­laar NBU een plan voor de ge­bieds­mar­ke­ting voor de Struy­c­ken­wijk. De doelgroep van de ge­bieds­mar­ke­ting waren mensen met de rode be­le­vings­we­reld (assertieve, energieke mensen, gericht op het verleggen van grenzen). De mix van woningen, de nabijheid van het centrum, de bijzondere ar­chi­tec­tuur, het Struc­ky­en­plein en de keuzeruimte bij de indeling van woningen sluit het beste aan bij deze be­le­vings­we­reld.

Na het leef­stij­len­on­der­zoek en een po­si­ti­o­ne­ringstra­ject is een mar­ke­ting­stra­te­gie en een cam­pag­ne­con­cept bedacht met de pay-off ‘Huisje, Boompje, Bakfiets’. De campagne kreeg de bakfiets als herkenbaar icoon. De campagne bestond uit een wijk­fes­ti­val en guerrilla acties.

De vernieuwing wordt langzaam zichtbaar en lift nog steeds mee op de ‘bakfiets’ als icoon.