• OpdrachtgeverGemeente Vlist
  • Periode2014
  • Bijdrage Bureau BuhrsInrichten en uitvoeren participatietraject bij ontwikkeling centrumvisie, positionering Haastrecht.
  • SpecialismeParticipatie

Nieuwe centrumvisie voor Haastrecht

De gemeente Vlist besloot in 2014 tot een nieuwe centrumvisie voor Haastrecht. Een visie die zij samen met de bewoners en ondernemers van het centrum tot stand wilde brengen. De visie bood kansen om de mooie, historische plekjes van Haastrecht te verbinden, de openbare ruimte te versterken en ruimte te bieden aan kleinschalige voorzieningen. Bureau Buhrs trok dit traject in samenwerking met stedenbouwkundig bureau HOSPER. Er vonden verkennende gesprekken plaats met bewoners en ondernemers. Daarnaast zette Bureau Buhrs de BrandStation-methodiek in om te komen tot een duidelijke positionering van Haastrecht. Die positionering werd uitgewerkt tot een breed gedragen visie.