• OpdrachtgeverWoningcorporatie Ymere
  • Periode2014
  • Bijdrage Bureau BuhrsImplementatie klantsegmentatie, training belevingswerelden, ontwerp iconen en moodboards.
  • SpecialismeParticipatie

Ymere aan de slag met klantsegmentatie

Een grote cultuuromslag vond plaats binnen een van de grootste woningcorporaties van Nederland; Ymere ging aan de slag met klantsegmentatie; het maken van onderscheid tussen klanten. Bureau Buhrs werd gevraagd Ymere te ondersteunen bij de implementatie hiervan. Het toepassen van belevingswerelden in de dagelijkse praktijk betreft een hulpmiddel om de klant van Ymere beter in beeld te brengen en daarnaar te handelen. Dit op basis van waarden en psychologische behoeften in plaats van alleen geografische en demografische gegevens zoals leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling.

Onderdeel van de implementatie was de vormgeving van iconen en moodboards, Deze moeten binnen de woningcorporatie voor de herkenbaarheid van de verschillende belevingswerelden leiden. Bureau Buhrs trainde de diverse afdelingen en ondersteunde aangewezen ambassadeurs bij de toepassing van klantsegmentatie. Op deze manier werden de belevingswerelden- in kaart gebracht door SmartAgent- gemeengoed binnen alle gelederen van Ymere.