• OpdrachtgeverProvincie Flevoland
  • Periode2017-2018
  • Bijdrage Bureau BuhrsOnderzoek, identiteit bepalen
  • SpecialismeParticipatie

Het verhaal van Flevoland: wat maakt deze provincie uniek?

Hét beeld van Flevoland volgens velen: de jongste provincie van Nederland met nieuwe steden en veel ruimte in de polders. Maar wat vinden Flevolanders zelf uniek aan Flevoland? Bureau Buhrs helpt samen met Land-id de Provincie Flevoland om de uniciteit van Flevoland te bepalen. Dat doen we niet (alleen) van achter ons bureau, maar halen we met participatie op bij inwoners door middel van een online platform en dieptesessies. Verhalen en wensen van Flevolanders krijgen zo een vooraanstaande plek in de uitwerking van de nieuwe Omgevingsvisie.

Flevoland is oorspronkelijk op de tekentafel ontworpen, maar Flevoland staat niet stil. In november 2017 heeft de provincie Flevoland de Omgevingsvisie vastgesteld. Anno 2018 werkt de provincie deze uit in een programma. Daarbij vindt de provincie het belangrijk om ruimte te geven aan ideeën van inwoners, organisaties en ondernemers. Je moet een plek en de mensen van die plek kennen om hem verder te kunnen ontwikkelen, zo is de visie. Om te weten wat in de ogen van inwoners belangrijke plekken zijn, voert Bureau Buhrs in samenwerking met Land-id dit onderzoek voor de Provincie Flevoland uit. We bundelen deze inzichten in ‘Het Verhaal van Flevoland’.

Het onderzoek is in volle gang en besluit in april 2018 met een manifest, waarin staat wat de (mentale/fysieke) eigenheid van Flevoland is en wat de inwoners voor de toekomst wensen. Het manifest dient als kompas voor toekomstige ontwikkelingen in de provincie Flevoland.