• OpdrachtgeverGemeente Heemskerk
  • Periode2017 - 2019
  • Bijdrage Bureau BuhrsPositionering, uitvoering, communicatiemiddelen
  • SpecialismeCitymarketing

Toeristische marketing Heemskerk

Als verborgen parel aan de Noordzeekust heeft Heemskerk de Nederlandse toerist veel te bieden. Met de uitgestrekte duinen, een rustig en schoon familiestrand, historische monumenten in een groene omgeving en een gezellig centrum. Toerisme wordt steeds belangrijker voor de Nederlandse economie. Ook in Heemskerk krijgt recreatie en toerisme de komende jaren meer aandacht. Toeristisch-recreatieve marketing is een belangrijk middel dat kan bijdragen aan het versterken en ontwikkelen van de recreatieve- en toeristische mogelijkheden van Heemskerk. De gemeente Heemskerk wil daarom meer toerisme uit eigen land en buitenland aantrekken en deze verspreid over het jaar ontvangen.

De gemeente heeft Bureau Buhrs gevraagd de mogelijkheden voor toeristische marketing te onderzoeken. De marketingdoelstelling voor recreatie en toerisme in Heemskerk is tweeledig: Het verbeteren van het toeristisch-recreatieve aanbod in de gemeente en het beter bekendmaken van Heemskerk bij (Nederlandse) toeristen door toeristische marketing.
In samenwerking met de toeristisch-recreatieve organisaties heeft Bureau Buhrs een nulmeting gedaan en een actualisatie van de toerisme- en recreatienota geschreven. Op basis daarvan is samen met de gemeente en toeristisch-recreatieve organisaties het beeldmerk ‘Heemskerk Zee van tijd’ ontworpen. Om Heemskerk als toeristische locatie te promoten, is een website en een Facebookpagina ontwikkeld.

Gemeente Heemskerk streeft ernaar om een jaarrond aanbod te hebben om ook in de wintermaanden de toerist iets te bieden. Door middel van een Alliantie Lab zijn nieuwe samenwerkingen ontstaan tussen toeristisch-recreatieve aanbieders in Heemskerk.