• OpdrachtgeverGemeente Katwijk
  • Periode2018
  • Bijdrage Bureau Buhrsevaluatierapport, toekomstvisie
  • SpecialismeCitymarketing

Evaluatie Katwijk Marketing

Bureau Buhrs evalueerde in opdracht van de gemeente Katwijk de citymarketingorganisatie Katwijk Marketing. De organisatie werd beoordeeld aan de hand van harde en zachte indicatoren. Nadrukkelijk is gekeken naar mogelijke verbeterpunten. De belangrijkste conclusie van de evaluatie is dat het accent van de activiteiten van Katwijk Marketing dient te verschuiven: van promotie naar ‘echte’ citymarketing.

Prioriteit is nu het formuleren van een lange termijn strategie en een scherpe positionering voor verschillende doelgroepen. Nadrukkelijk zal de samenwerking moeten worden gezocht met lokale partijen, op gebied van toerisme, maar ook op het gebied van wonen en werken. Katwijk Marketing moet daarin een verbindende en coördinerende rol spelen. Het advies is om komend jaar gezamenlijk met stakeholders een citymarketingplan 2020-2024 op te stellen.