• OpdrachtgeverGemeente Dordrecht
  • Periode2018 - 2019
  • Bijdrage Bureau BuhrsPositionering en profilering
  • SpecialismeCommunicatie

Het verhaal van Dordt

Dordrecht staat voor een grote ontwikkelopgave. Het ambitieuze college zet in op de groei van de stad. In de komende jaren zullen er duizenden woningen, inwoners en banen bij gaan komen. Belangrijk is een eenduidig toekomstbeeld waar de gemeente en de stakeholders op kunnen aanhaken. Een verhaal met een visie, een verhaal dat duidelijk maakt waar de gemeente naartoe wil met de stad. Bureau Buhrs heeft in sessies met ambtenaren en stakeholders input opgehaald op de thema’s wonen, werken, cultuur en sociaal. Deze input is vervolgens uitgewerkt in een verhaal op 3 niveaus: een elevatorpitch, een kernpropositie en een positioneringsstatement. Met een onderlegger als relevante onderbouwing. De pay-off ‘Wij maken Dordt” is ontwikkeld om het verhaal naar de stad te brengen. Deze pay-off kan door de gemeente en stakeholders gebruikt worden.