• OpdrachtgeverGemeenten IJsselstein en Montfoort
  • Periode2018
  • Bijdrage Bureau BuhrsAdvies participatiestrategie Omgevingswet en adviesrapport
  • SpecialismeParticipatie

IJsselstein / Montfoort advies Omgevingswet

De verwachting is dat in 2021 de Omgevingswet wordt ingevoerd. Gemeenten zijn dan ook druk bezig met het voorsorteren op deze wet. Bureau Buhrs gaf in opdracht van de gemeenten IJsselstein en Montfoort een voorzet voor een nieuwe participatiestrategie. Verplichte participatie bij zaken die te maken hebben met de omgeving is namelijk een pijler van de Omgevingswet. De opdracht in IJsselstein en Montfoort bleek gecompliceerd omdat de twee gemeenten na een jarenlange samenwerking, weer op eigen benen zouden gaan staan. Bureau Buhrs onderzocht het huidige participatiebeleid en de uitvoering. Wij brachten de verschillende ambitieniveaus en de mogelijke stakeholders in kaart. Wij adviseerden de gemeenten tenslotte een weg in te slaan die het best past bij het huidige beleid, karakter en ambities.