• OpdrachtgeverStichting Stadsdeel Leidsche Rijn Marketing
  • Periode2018 - 2019
  • Bijdrage Bureau BuhrsPositionering en citymarketingstrategie
  • SpecialismeGebiedsmarketing

Marketing Leidsche Rijn

Het imago van Leidsche Rijn is eenzijdig. Het stadsdeel wordt nog te veel benaderd als een gebied dat op zichzelf staat, terwijl Leidsche Rijn onderdeel is van Utrecht. Bewoners en ondernemers zijn dan ook aan de slag gegaan met gebiedsmarketing in Marketingnetwerk Leidsche Rijn. Bureau Buhrs adviseerde in de eerste periode waarin de strategie werd vormgegeven. Centraal in de positionering van Leidsche Rijn staat het merk Utrecht. Voor de regio staat Gezond Stedelijk Leven centraal: ‘Een groen en bruisend stadsdeel van Utrecht met alle eigentijdse voorzieningen voor een compleet en gezond leven.’ Het laat zien dat positioneringen op verschillende schaalniveaus (regio, stad en stadsdeel) elkaar kunnen versterken. Bureau Buhrs heeft met de stakeholders doelen vastgesteld en vervolgens de marketingstrategie ontwikkeld om deze doelen te bereiken. Een grove inschatting is gemaakt voor de middelen die nodig zijn voor de organisatie en uitvoering. Het resultaat: inmiddels is Leidsche Rijn Marketing succesvol van start gegaan met een eigen gebiedsmarketeer.