• OpdrachtgeverGemeente Amsterdam
  • Periode2017 - heden
  • Bijdrage Bureau BuhrsProcesbegeleiding participatie
  • SpecialismeParticipatie

Amsterdam Amsteloever participatie

Bureau Buhrs heeft voor het gebied langs de Amstel, inclusief het station Amsterdam Amstel, de opdracht gekregen een participatieproces en de benodigde communicatiemiddelen te ontwikkelen. Het resultaat van het proces vormt de input voor een projectnota. Daarin staan de ontwikkelingsvarianten die uit de participatie activiteiten komen. Deze participatie activiteiten bestaan uit sessies met professioneel betrokkenen en informatiebijeenkomsten voor bewoners. Terugkoppeling wordt gegeven in bewonersbrieven en huis-aan-huis kranten. De participatie met bewoners is met name belangrijk voor het deelgebied Van der Kunbuurt waar een flinke verdichtingsopgave ligt voor het aantal woningen. Intussen worden onderdelen uit de projectnota al uitgevoerd.