• OpdrachtgeverGemeente Amsterdam
  • Periode2017 - 2018
  • Bijdrage Bureau BuhrsPositionering
  • SpecialismeGebiedsmarketing

Amsterdam Sloterdijk positionering

Het gebied rondom station Amsterdam Sloterdijk is hoofdzakelijk een werk- en onderwijslocatie. De gemeente voorziet een groeiende vraag naar kantoren, ook aan de westgrens van de stad. De Sloterdijken zijn één van de locaties waar die groei wordt gerealiseerd. De gemeente heeft aan Bureau Buhrs advies gevraagd voor het positioneren van de deelgebieden Sloterdijk II, III en IV. Het advies is helder : één positionering voor het gebied en afgeleide positioneringen voor de deelgebieden. Gekozen is voor generieke kernkwaliteiten als ‘satelliet-centra’ en voor kernwaarden die voor Sloterdijk uniek zijn : volop ruimte voor grote maakbedrijven, de stoere sfeer door de nabijheid van de zeehavens en de groene corridorfunctie naar Haarlem. De levendigheid van het gebied zal worden versterkt omdat ook ruimte is gepland voor wonen. Enige jaren geleden begeleidde Bureau Buhrs al bij de omslag van de positionering van Teleport naar Sloterdijk Centrum.