• OpdrachtgeverProvincie Flevoland
  • Periode2016
  • Bijdrage Bureau BuhrsPositionering
    Organisatiemodel
    Ontwikkelingsvisie
  • SpecialismeGebiedsmarketing
Ontwikkelingsvisie

Ontwikkelingsvisie voor Almeersepoort – Oostvaardersplassen

Stichting Stad en Natuur heeft aan Bureau Buhrs, in samenwerking met Bureau Nieuwe Gracht – een ontwerp- en onderzoeksbureau voor stedenbouw, landschap en planologie – gevraagd te komen tot een ontwikkelingsvisie voor de Almeersepoort met een duidelijke schets van het perspectief over 10 jaar. Ook is gevraagd om een groeimodel voor de lange termijn.

Aanleiding voor deze vraag is het initiatief vanuit provincie Flevoland om de status Nationaal Park voor het gebied Oostvaardersplassen en omgeving aan te vragen. Ter voorbereiding hierop moest in de zomer van 2016 een Masterplan worden ontwikkeld waarin op hoofdlijnen de ontwikkeling van het Nationale Park Oostvaardersplassen voor de daaropvolgende jaren wordt beschreven. Ook dient het Masterplan als onderbouwing voor de aanvraag van de status Nationaal Park. Het Masterplan bestaat uit verschillende bouwstenen. Deze bouwstenen zijn het resultaat van verschillende projecten die op korte termijn worden opgezet. Het komen tot een ontwikkelingsvisie voor de Almeersepoort is één van zo’n project.

Om de vindbaarheid en toegankelijkheid van het Nationaal Park te vergroten en om de stromen bezoekers te verdelen, worden vier toegangs- en belevingspoorten ontwikkeld. Bij elke poort komen voorzieningen in een landschap die een echte Oostvaardersplassen beleving bieden. Een van die poorten is de Almeersepoort.
De vraag aan Bureau Buhrs was hoe de Almeersepoort gepositioneerd moet worden, rekening houdend met het reeds bepaalde merkhuis van de Oostvaardersplassen en de unieke kenmerken van de toegang tot de plassen aan de Almeerse kant. Om te komen tot een positionering werken we met de BrandStation-methodiek. We maken daarbij gebruik van de bestaande documentatie, onderzoeken, interviews met diverse stakeholders en workshops. De eerste workshop heeft plaatsgevonden op 17 februari. Hierbij waren stakeholders aanwezig vanuit verschillende disciplines, denkend aan Provincie Flevoland, gemeente Almere, Almere City Marketing, gemeente Lelystad, City Marketing Lelystad, Staatsbosbeheer, vertegenwoordigers van de glastuinbouw en verschillende ondernemers. Op basis van de resultaten uit de workshop heeft Bureau Buhrs het verhaal (de positionering) van de Almeersepoort opgesteld, vertaald in een brandsheet.

Op basis van deze positionering heeft Bureau Buhrs een programmering ontwikkeld bestaande uit onderscheidende vrijetijdsconcepten die bepalend zijn voor de inrichting van de poort. De fysieke inrichting van de poort (denkend aan zonering, locatiekeuze van de poort, ruimtelijke scenario’s) en de bijbehorende programmering stonden centraal in een tweede workshop begin april. Ook hebben we gekeken naar het organisatiemodel.

Bureau Buhrs heeft in samenwerking met Bureau Nieuwe Gracht een ontwikkelingsvisie op met daarin bovengenoemde onderdelen opgeleverd.