• OpdrachtgeverGemeente Leidschendam-Voorburg
  • Periode2015
  • Bijdrage Bureau BuhrsBewonerscommunicatie en -participatie bij herinrichting infrastructuur en openbare ruimte.
  • SpecialismeParticipatie

Participatie revitalisering De Rietvink

In opdracht van gemeente Leidschendam-Voorburg heeft Bureau Buhrs de participatie begeleid bij de revitalisering van De Rietvink. In deze woonwijk worden de riolering, kabels en leidingen vervangen en tegelijkertijd de openbare ruimte verbeterd. Bovendien heeft deze wijk al jaren te maken met verzakkingen van de openbare ruimte en de tuinen, soms wel tot tachtig centimeter. De verzakkingen hebben gevolgen voor de gasleidingen en de riolering. De bewoners maakten zich grote zorgen over hun veiligheid. Ook deze problematiek wordt aangepakt.

In een intensief participatietraject hebben we samen met de bewoners en een ingenieursbureau het ontwerp voor de herinrichting opgesteld. Op drukbezochte bewonersavonden zijn we met de bewoners in gesprek gegaan over de problemen in hun straat en wijk. Ook hebben we gezamenlijk gezocht naar oplossingen en wensen voor de nieuwe opgehoogde openbare ruimte. Verlichting, bestrating, verkeersveiligheid, parkeren zijn thema’s die daarbij aan de orde kwamen. Het hele traject heeft geresulteerd in een definitief ontwerp voor de revitalisering van De Rietvink op basis waarvan een aannemer kon worden geselecteerd en aan de slag kon gaan.