• OpdrachtgeverGemeente Leidschendam-Voorburg
  • Periode2015
  • Bijdrage Bureau BuhrsBewonerscommunicatie en -participatie bij herinrichting infrastructuur en openbare ruimte.
  • SpecialismeParticipatie

Participatietraject Van Deventerlaan

De Van Deventerlaan in Voorburg en de straten daaromheen zijn toe aan groot onderhoud. De riolering, kabels en leidingen moeten worden vernieuwd of verlegd en de openbare ruimte moet worden verbeterd. De gemeente heeft Bureau Buhrs gevraagd de participatie met bewoners te begeleiden. In samenwerking met stedenbouwkundig bureau Hosper zijn we met de bewoners in gesprek gegaan over hun jaren dertig wijk. Wat moet behouden blijven en wat moet verbeterd worden in de openbare ruimte? Parkeren, verkeersveiligheid, verlichting, maar vooral de bomen waren belangrijke thema’s op de agenda. Door middel van bewonersavonden hebben we gezamenlijk met de bewoners het ontwerp voor de openbare ruimte bepaald.