• OpdrachtgeverGemeente Hilversum
  • Periodemei - november 2021
  • Bijdrage Bureau BuhrsParticipatie
    Enquête
    Online bijeenkomsten
    BSR-leefstijlen
  • SpecialismeDuurzaamheid, Participatie

Intensief participatietraject Warmtetransitie Hilversum

Gemeente Hilversum is op weg naar een aardgasvrije toekomst en wilde daar graag hun inwoners bij betrekken. Er werd een intensief participatietraject opgezet, bestaande uit een enquête en zeven online bijeenkomsten. De voorbereiding en begeleiding van de bijeenkomsten werd verzorgd door Bureau Buhrs. Ook ondersteunden wij de gemeente bij het voorbereiden en uitvoeren van een communicatiecampagne.

1000 enquêtes ingevuld
In totaal hebben ruim 1000 mensen deelgenomen aan de enquête. Ongeveer 100 mensen namen deel aan de bijeenkomsten. Bij het inrichten van de vier focusgroep bijeenkomsten werd rekening gehouden met de BSR-energietransitie-leefstijlen. Hierdoor werden inwoners uit verschillende wijken en met verschillende houdingen en kennisniveaus geraadpleegd. Daarnaast werden gesprekken gevoerd met jongeren en ondernemers uit Hilversum.

Input uit verschillende invalshoeken
Het participatietraject zorgde ervoor dat de gemeente input heeft kunnen verzamelen vanuit alle inwoners van Hilversum en veel verschillende invalshoeken, welke zij mee hebben genomen in het uitwerken van de Transitievisie Warmte.