• OpdrachtgeverGemeente Amsterdam
  • PeriodeJanuari 2020 - heden
  • Bijdrage Bureau Buhrscommunicatie
    participatie
    gebiedsmarketing
  • SpecialismeCommunicatie

Gebiedscommunicatie stadscentrum Osdorpplein

De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om via gebiedsontwikkeling jaarlijks de bouw van duizenden woningen mogelijk te maken. Eén van de grote opdrachten waar de gemeente voor staat is de vernieuwing van Osdorpplein, het stadscentrum van Nieuw-West. Het projectteam Osdorpplein ontwikkelt in samenspraak met bewoners, gebiedspartners en ontwikkelaars een nieuw levendig stadshart gelegen aan de Sloterplas. Met meer woningen, een divers winkelaanbod, horeca/leisure en culturele voorzieningen. Een vernieuwingsopgave die jaren in beslag neemt en waar veel belangen spelen.

Twee Bureau Buhrs adviseurs zijn in het projectteam verantwoordelijk voor de strategie en uitvoering van de gebiedscommunicatie, participatie en gebiedsmarketing. Gebiedsvernieuwing raakt direct de belangen van bewoners en ondernemers. Dat vraagt dagelijkse aandacht en inzet om het nieuws over bouwplannen en bouwoverlast goed en helder met de omgeving te delen.

Vanuit de opdracht gebiedsmarketing wordt het toekomstbeeld van Osdorpplein verder gevoed: van place to buy naar place to be. De ontwikkeling van een modern, bruisend en compleet Amsterdams stadscentrum van Nieuw-West.