• OpdrachtgeverGemeente Texel
  • Periode2021
  • Bijdrage Bureau BuhrsParticipatie
    Communicatie
    Online bijeenkomsten
    Flitspeiling
  • SpecialismeDuurzaamheid, Participatie

PARTICIPATIE TRANSITIEVISIE WARMTE TEXEL

De gemeente Texel wilde bij het opstellen van de Transitievisie Warmte alle inwoners en andere stakeholders betrekken. Maar hoe doe je dat? Texel vroeg ingenieursbureau Witteveen + Bos en Bureau Buhrs te helpen, waarbij wij de participatie en communicatie met bewoners vormgaven en uitvoerden. Het al bestaande digitale participatieplatform Texel Spreekt en bestaande initiatieven van de gemeente en samenwerkingspartners vormden daarvoor een goede basis.

Uitdagingen
In de Transitievisie Warmte wordt richting gegeven aan de aanpak van het isoleren en verduurzamen van de bebouwde omgeving. Een uitdaging bij het betrekken van de stakeholders was de aanwezigheid van de vele vakantiehuizen waarvan de eigenaar niet op het eiland woont. Hoe bereik je deze groep? En hoe enthousiasmeer je kritische bewoners? Hoe laat je zien hoe je je kunt voorbereiden op ‘aardgasvrij’? We gingen samen op zoek naar de beste oplossingen om aan de ambities van de gemeente en het rijk te voldoen.

Ingrediënten

Een ingrediënt voor effectieve participatie is bijvoorbeeld het op voorhand goed en op maat informeren over het proces. Toegankelijke en (visueel) aantrekkelijke communicatie is hierbij een basisvoorwaarde. Elk participatiemoment werd afgesloten met een korte evaluatie, waarna de aanpak indien nodig werd bijgestuurd. Wij leverden een tegelijkertijd een sterke basis voor het vervolg door in het hele proces te sturen op zowel de ‘harde output’ als op de ‘zachte output’, zoals vertrouwen, imago, begrip en realistische verwachtingen.