• OpdrachtgeverGemeente Pijnacker-Nootdorp
  • Periode2015 - 2017
  • Bijdrage Bureau BuhrsStart citymarketing met bepalen positionering en vertalen naar campagneconcept
  • SpecialismeCitymarketing

Pijnacker-Nootdorp citymarketing

Pijnacker-Nootdorp is een gemeente op een centrale locatie in de zuidelijke Randstad. Tussen de grote steden Rotterdam, Den Haag en Delft ligt een weids en uitgestrekt groengebied met de kernen Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en Oude Leede. Deze kernen hebben ieder hun eigen dorpse karakter behouden maar er zijn tegelijkertijd de laatste jaren stedelijke elementen bijgekomen. Dat uit zich in een ruim aanbod aan woningen, winkels, scholen en (sport) verenigingen. Daarbij is in Pijnacker-Nootdorp van oudsher de tuinbouwsector gevestigd. Met bedrijven die al generaties lang in handen van dezelfde families zijn, barst de gemeente van kennis en ervaring. Die worden ingezet om nieuwe duurzame (teelt)technieken en kasvormen te ontwikkelen en tot wasdom te brengen. Ook de bedrijventerreinen tonen de dynamiek en innovatie-drift van de ondernemers die binnen de gemeentegrenzen actief zijn.
Kortom: Pijnacker-Nootdorp is een bijzondere gemeente op een mooie plek in Nederland. Toch hebben veel mensen in de omgeving de gemeente nog niet ontdekt. Aan Bureau Buhrs is gevraagd om de gemeente te helpen bij het opstarten van de citymarketing. In verschillende gesprekken met medewerkers van de gemeente zijn de doelstellingen van de citymarketing bepaald. In sessies met ondernemers, ontwikkelaars, ambtenaren en inwoners is onderzocht wat de kwaliteiten van Pijnacker-Nootdorp zijn en wat de gemeente nu zo leuk en bijzonder maakt. Dat waren inspirerende sessies op de mooie locatie De Vang in Nootdorp: een horecazaak in de oude graanschuur van een korenmolen. De po­si­ti­o­ne­ring is vertaald naar een cam­pag­ne­con­cept bestaande uit een logo, pay-off en visuele huisstijl.