Mooi Schoon-campagne voor afvalverwerker Rova

ROVA zorgt voor de inzameling en recycling van huishoudelijk afval voor 23 gemeenten in een werkgebied van ongeveer 855.000 inwoners verdeeld in 3 regio’s: IJssel-Vecht, Achterhoek en Eemland. Een schone leef­om­ge­ving is voor iedereen van belang, nu en in de toekomst. Het goed inzetten van huishoudelijk afval moet daarnaast nieuwe waardevolle producten voor inwoners opleveren. Dat is waar het zwerf­vuil­pro­gram­ma Mooi Schoon van af­val­ver­wer­ker ROVA voor staat. Bureau Buhrs ontwikkelde een communicatiestrategie voor het programma Mooi Schoon en voerde een regiobrede pu­blieks­cam­pag­ne uit via events en sociale media. Het betrekken en activeren van de aangesloten gemeenten was hier een belangrijk onderdeel van. Hiervoor maakten we eerst een gedegen inventarisatie van de beschikbare capaciteit, bestuurlijke betrokkenheid en lokale aandachtspunten.

Ook ontwikkelden we een nieuwe huisstijl en website voor Mooi Schoon. Voor het opstellen van de strategie en invulling van de campagnes en acties maakten we gebruik van BSR leefstijldata en ons model voor ge­drags­ver­an­de­ring. De acties haakten aan bij de ‘natuurlijke op­ruim­mo­men­ten’ zoals World Cleanup Day en Burendag of werden apart ontwikkeld zoals een Nieuwjaarsveegactie en de Zwerfvuil Challenge op het Stadshagen Festival in Zwolle. Bij de Nieuwjaarsveegactie vervulden de beladers van ROVA een belangrijke rol. De ROVA-app was hierbij een zeer effectief communicatiemiddel.

Gemeenten en andere organisaties zoals buurtverenigingen konden een toolkit met materialen en acties om zelf in te zetten downloaden via de website. Ook was er ruimte voor activiteiten op maat. Op de website en social media worden ook lokale acties en initiatieven gedeeld. Gemeenten, organisaties en individuele inwoners worden opgeroepen hun actie aan te melden en te delen.

Kijk voor meer informatie op https://youtu.be/dpS1Dq2sm6s