• OpdrachtgeverGemeente Urk
  • Periode2019-heden
  • Bijdrage Bureau BuhrsCommunicatie, gebiedsmarketing, strategie, uitvoering
  • SpecialismeCommunicatie

Gebiedscommunicatie en -marketing van projecten gemeente Urk

Urk groeit! Urk is hard op weg om een gemeente van 30.000 inwoners te worden. Dat blijft niet zonder gevolgen. Niet alleen moeten er veel woningen gebouwd worden, ook liggen de plannen klaar voor de realisatie van bedrijventerrein grenzend aan een nieuwe haven. Want een groot gedeelte van de jonge Urkers wil op Urk blijven wonen én werken. De hechte Urkse gemeenschap gaat dan ook de gevolgen merken van deze groei. Bureau Buhrs assisteerde de gemeente bij de communicatie en gebiedsmarketing in dit groeitraject.

Port of Urk
In januari 2020 vond de lancering plaats van Port of Urk. Port of Urk bestaat uit een bedrijventerrein van circa 100 hectare én een maritieme servicehaven. De haven wordt gerealiseerd door de provincie Flevoland. Bureau Buhrs begeleidde het (marketing)communicatietraject rondom Port of Urk en ontwikkelde onder andere het logo, de pay-off en de website www.portofurk.com. De marketingcommunicatie voor Port of Urk loopt door in 2020.

 

De Zeeheldenwijk
Daarnaast wordt in 2020 een start gemaakt met (marketing)communicatie voor het woningbouwproject De Zeeheldenwijk. Deze wijk bestaat uit ruim 1000 woningen en wordt ontwikkeld om te voldoen aan grote woningbehoefte op Urk. Ook voor dit project ontwikkelt Bureau Buhrs een website en andere communicatiemiddelen.