• OpdrachtgeverWoningcorporatie Ymere
  • Periode2012
  • Bijdrage Bureau BuhrsStrategisch advies en organisatie bewonerscommunicatie bij vernieuwing woonwijk.
  • SpecialismeParticipatie

Vernieuwing Rudolf Dieselbuurt

Tijdens de vernieuwing van de Amsterdamse Rudolf Dieselbuurt door woningcorporatie Ymere werden 124 woningen gesloopt. Daarnaast vond er nieuwbouw van woningen en voorzieningen plaats. Ook werd de openbare ruimte opgeknapt. Een nieuwbouwplan voor de buurt werd ontwikkeld en bewoners werden geherhuisvest. Terugkeerders, nieuwe kopers en huurders konden tijdens interactieve bijeenkomsten hun voorkeuren en wensen kenbaar maken over de ontwerpen. Daarnaast hadden de potentiële bewoners onder andere de mogelijkheid om mee te praten over de plattegronden, maar ook over thema’s als beheer en groenvoorziening. Bureau Buhrs verzorgde het advies over de aanpak, zat avonden voor en zorgde voor de verslaglegging.