• OpdrachtgeverGemeente Amsterdam
  • Periode2012
  • Bijdrage Bureau BuhrsSchrijven gebiedsambitie en opstellen communicatiestrategie.
  • SpecialismeGebiedsmarketing

Gebiedsstrategie Teleport

De bedrijven- en kan­to­ren­lo­ca­tie Teleport in Amsterdam Sloterdijk vormde in de jaren tachtig het antwoord op de behoefte aan te­le­ma­ti­ca-ge­re­la­teer­de bedrijven. Tot optimale bloei van de te­le­ma­ti­ca­sec­tor is het – als gevolg van de ICT- ont­wik­ke­lin­gen die elkaar in hoog tempo opvolgden – nooit gekomen. De nadruk van Teleport verschoof gaandeweg van de ICT-sector naar de kan­to­ren­markt. Teleport is een mo­n­o­func­ti­o­neel kan­to­ren­ge­bied met veel leegstand.

De gemeente heeft grote ambities met het gebied en ontwikkelt een ge­bieds­stra­te­gie om de ge­daan­te­ver­an­de­ring die Teleport ondergaat vorm te geven. Com­mu­ni­ca­tie en marketing spelen daarin een grote rol. Bureau Buhrs heeft in 2012 de ge­bieds­stra­te­gie voor Teleport vertaald in een prettig leesbare ge­bieds­am­bi­tie. Daarnaast stelde Bureau Buhrs een strategie op voor de ge­bieds­com­mu­ni­ca­tie.