• OpdrachtgeverWoonbond
  • Periode2021-2023
  • Bijdrage Bureau BuhrsStrategisch plan en communicatiestrategie slimme energiemeter
  • SpecialismeCommunicatie, Duurzaamheid

Slimmer met je Energie – meer duurzame meters maken met de woonbond

Onze CO2-uit­stoot is te hoog en ook de ener­gie­prij­zen rijzen de pan uit. Tijd om energie te besparen! Onderzoek toont aan dat een ‘slimme ener­gie­dis­play’ op een zichtbare plaats in huis, die bewoners real-time inzicht geeft in het ener­gie­ver­bruik, gemiddeld tot 5% ener­gie­be­spa­ring leidt. Hoe mooi zou het zijn als zoveel mogelijk huurders vanuit wo­ning­cor­po­ra­ties en gemeentes zo’n apparaatje aangeboden krijgen, of het via hun huurdersorganisatie aanvragen? Dat was het idee van de Woonbond, Aedes en Quintens.

Na diverse succesvolle pilots heeft hun project Meer Meters Maken subsidie van het ministerie van BZK gekregen om het project te versnellen: tussen 2022 -2023 nog ‘meer meters te maken’ met de slimme ener­gie­dis­plays. Om hun doelen te halen is een goede com­mu­ni­ca­tie­stra­te­gie nodig, die gemeenten, wo­ning­cor­po­ra­ties en huurders stimuleert om aan de slag te gaan met de ener­gie­dis­plays.

Bureau Buhrs ontwikkelde samen met de Behaviour Club een sterke com­mu­ni­ca­tie­stra­te­gie, die bijdraagt aan de aanschaf en het gebruik van de displays. En voor de uitvoering daarvan een nieuwe naam (Slimmer met je Energie), huisstijl en tweejarig uitvoeringstraject. Op naar een duurzamer én goedkopere toekomst voor huishoudens die het nodig hebben!

Voor meer informatie, kijk op: https://www.slimmermetjeenergie.nl/. Of neem contact op met Wilma Klaren, klaren@bureaubuhrs.nl.