• OpdrachtgeverGemeente Urk
  • Periode2021-2023
  • Bijdrage Bureau BuhrsStrategiebepaling en uitvoering communicatie duurzaamheidsprojecten
  • SpecialismeCommunicatie, Duurzaamheid

Een leefbaar urk voor de toekomst

Gemeente Urk werkt vanuit de traditie van rentmeesterschap en daadkracht aan een duurzaam Urk. Om op deze manier Urk leefbaar te houden voor de kinderen en kleinkinderen. Bureau Buhrs ondersteunt gemeente Urk bij de strategiebepaling en uitvoering van de communicatie bij een aantal belangrijke duurzaamheidsprojecten: project Steenbreek, bestrijding energiearmoede en het project Koel-Warmtenet (KoWaNet).

Urk is een van de meest versteende gemeenten van Nederland. Daar proberen we verandering in te brengen door middel van een communicatiecampagne en tegelinleveracties, waarbij inwoners van Urk gratis bloeiers voor de tuin in ruil ontvingen. De actie is gestart in 2022 en wordt vervolgd in 2023.

Iedereen heeft te maken met stijgende energieprijzen. De gemeente helpt bewoners op weg door middel van een collectieve inkoopactie voor energiebesparende maatregelen. Waarbij de gemeente de rekening betaalt voor deelnemers met de laagste inkomens. Bureau Buhrs maakte onder andere informatiekaarten, animatiefilmpjes en persberichten. In de eerste twee maanden van de actie hebben zich zo’n 200 mensen aangemeld.

Gemeente Urk werkt aan de realisatie van bedrijventerrein Port of Urk en woonwijk de Zeeheldenwijk. Deze gebieden krijgen geen aansluiting op het aardgasnet. Er komen bedrijven op Port of Urk die restwarmte afgeven. Bijvoorbeeld visverwerkende bedrijven die bij het invriezen van vis veel restwarmte produceren. Vroeger ging die warmte verloren, maar door het KoWaNet kan deze gebruikt worden. Het KoWaNet is zeer duurzaam, doordat woningen en bedrijven in een gesloten systeem zowel warmte en kou produceren als afnemen. Het is een uniek warmtesysteem binnen Nederland dat werkt door en voor Urkers. Aan Bureau Buhrs de taak om het nut en noodzaak van dit systeem voor het voetlicht te brengen bij ondernemers, inwoners en professionele organisaties.

Meer weten? Neem contact op met Wessel Brocken, brocken@bureaubuhrs.nl.