• OpdrachtgeverGemeente Soest en Steunstichting Zorgcoöperatie Nederland
  • Periode2013
  • Bijdrage Bureau BuhrsMarktverkenning met vertaling naar merk en stedenbouwkundig plan Landgoed Oude Tempel.
  • SpecialismeGebiedsmarketing

Soesterberg: doelgroepen als uitgangspunten voor ontwikkeling

Voor de herontwikkeling van Landgoed Oude Tempel in Soesterberg voerde Bureau Buhrs een marktverkenning uit. Dit gebeurde in opdracht van de gemeente Soest en Steunstichting Zorgcoöperatie Nederland.

Het traject moest inzichtelijk maken voor welke doelgroep en met welke inrichting en producten de kwaliteiten van het landgoed optimaal benut zouden worden en hoe het meeste rendement zou kunnen worden behaald. Bureau Buhrs begeleidde het proces om te komen tot een onderscheidende marktpositie in het grote woningaanbod op de Utrechtse Heuvelweg.

Bureau Buhrs werkte volgens de eigen BrandStation-methodiek. Uitvoerig is gekeken welke doelgroepen het beste bij de plek pasten en met welke kwaliteiten Oude Tempel zich kan onderscheiden van concurrerende projecten. Na deskresearch, interviews en een workshop met projectbetrokkenen maakte Bureau Buhrs in samenwerking met stedenbouwkundig bureau HOSPER een vertaalslag naar het merk én de stedenbouwkundige schets van Oude Tempel. Vervolgens heeft HOSPER deze uitgewerkt in een stedenbouwkundige visie die naadloos aansluit op de wensen van de geselecteerde doelgroepen.