• OpdrachtgeverGemeente Westland
  • Periode2013-2014
  • Bijdrage Bureau BuhrsOpstellen participatieplan voor nieuwe bestemming ‘oude’ gemeentehuizen, productie communicatiemiddelen en organisatie participatiebijeenkomsten.
  • SpecialismeParticipatie

Kansenfestival in gemeente Westland

In Westland heeft Bureau Buhrs in opdracht van de gemeente een Kan­sen­fes­ti­val georganiseerd: een par­ti­ci­pa­tie­tra­ject waarbij inwoners en ondernemers hun ideeën naar voren konden brengen voor een nieuwe bestemming van de huidige ge­meen­te­hui­zen. Deze ge­meen­te­hui­zen komen vrij als de fu­sie­ge­meen­te haar nieuwe huisvesting in Naaldwijk betrekt.

Voor het Kan­sen­fes­ti­val ontwikkelde Bureau Buhrs een logo, een flyer, een pro­mo­tie­film­pje (in sa­men­wer­king met de lokale omroep WOS), mood boards en een speciale ge­meen­te­pa­gi­na in het lokale huis-aan-huis­blad Groot Westland. Ook hebben we teksten en foto’s gemaakt voor de ge­meen­te­lij­ke website en verzorgden we de pers­be­na­de­ring. Belangrijk waren de speciale Kan­sen­avon­den in de ver­schil­len­de dorpskernen waar mensen hun idee konden presenteren of samen met anderen konden brain­stor­men over een nieuwe bestemming.

In de paar maanden dat het Kan­sen­fes­ti­val duurde, zijn er veel ideeën bin­nen­ge­ko­men, zowel via de website als tijdens de Kan­sen­avon­den. Van woningen voor ouderen en/of jongeren tot en met oe­fen­ruim­tes voor bands en theater- of mu­ziek­ver­e­ni­gin­gen. Alle ideeën zijn verzameld in een mooi vormgegeven in­spi­ra­tie­boek­je waarmee de gemeente geïnte­res­seer­de markt­par­tij­en kan benaderen.