• OpdrachtgeverProvincie Zuid-Holland
  • Periode2012-2014
  • Bijdrage Bureau BuhrsInrichten en uitvoeren omgevingscommunicatie aanleg 2e Julianasluis.
  • SpecialismeCommunicatie

Omgevingscommunicatie aanleg tweede Julianasluis

De Julianasluis in Gouda – tussen de Hollandsche IJssel en het Gouwekanaal – is een belangrijke schakel in de vaarroute tussen Rotterdam en Amsterdam. Tussen 2012 en 2014 is een tweede sluiskolk naast de huidige sluis aangelegd. Deze tweede sluiskolk zorgt voor meer capaciteit, veiligheid en bedrijfszekerheid. Naast het realiseren van de tweede Julianasluis is ook het Sluiseiland opnieuw ingericht.

Bureau Buhrs verzorgde in opdracht van de provincie Zuid-Holland de omgevingscommunicatie met belanghebbenden en omwonenden rondom de aanleg van de tweede sluis en de herinrichting van het sluiseiland. Daarnaast organiseerde Bureau Buhrs samen met de provincie Zuid- Holland het spectaculaire openingsfeest van de tweede Sluiskolk op 20 juni 2014.