• OpdrachtgeverGemeente Lelystad
  • Periode2019
  • Bijdrage Bureau BuhrsPositionering, programmering, Brandstation, leisure leefstijlen
  • SpecialismeGebiedsmarketing

Positionering Stadshart & airport Lelystad

De gemeente Lelystad wil Lelystad aantrekkelijker maken en de werkgelegenheid vergroten. Bureau Buhrs heeft de gemeente Lelystad daarom ondersteund om een gedragen po­si­ti­o­ne­ring voor het Stadshart van Lelystad en voor het gebied Lelystad Airport te ontwikkelen. Hiermee wil de gemeente de economie van Lelystad versterken en de trots van inwoners en ondernemers vergroten. Om te komen tot de po­si­ti­o­ne­ringen van beide gebieden werkten we met de Brand­sta­ti­on-metho­diek.

 

Gastvrij Stadshart
Samen met stakeholders uit het gebied hebben we de belangrijkste kernkwaliteiten en merkwaarden van Stadshart Lelystad bepaald. De kernkwaliteiten geven de unieke eigenschappen van een gebied weer. Vooral de centrale ligging, de bereikbaarheid en de aanwezigheid van culturele instellingen bleken onderscheidend. De merkwaarden geven het merk een diepere betekenis, een herkenbaar gevoel dat de doelgroepen aanspreekt. In de huidige situatie overheerst het gevoel van gewoon, vertrouwd en gemak/praktisch. De streefwaarden waar het gebied naartoe wil groeien zijn ontmoeten, gezellig en gastvrij. Om meer inzicht te krijgen in de verschillende doelgroepen maakten we gebruik van de leisureleefstijlen die te vinden zijn op Leefstijlvinder.nl. Bureau Buhrs heeft de po­si­ti­o­ne­ring van beide gebieden samengevat in brandsheets en voor het Stadshart een pro­gram­me­ringsplan opgesteld. Dit plan vormt de basis van de samenwerking tussen de gemeente en ondernemers uit het Stadshart op het gebied van programmering en communicatie.