• OpdrachtgeverGemeente Dordrecht
  • Periode2018- 2019
  • Bijdrage Bureau BuhrsOpstellen spelregels voor participatie
  • SpecialismeParticipatie

Dordtse handreiking voor initiatiefnemers

Dordtse bewoners en ondernemers hebben voortaan meer ruimte om eigen ideeën uit te voeren, voor hun straat, hun buurt of voor de gehele stad. Bureau Buhrs ondersteunde de gemeente bij het opstellen van spelregels voor participatie.  Dat deden we voor en met bewoners en ondernemers. Het resultaat is deze handreiking voor initiatiefnemers ‘Samen aan de slag met initiatieven’, die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

Plan samen met de stad
In de eerste fase van de opdracht ondersteunde Bureau Buhrs het projectteam bij het opstellen van een con­cept­ver­sie van de spelregels. Met scrumsessies en deskresearch trokken we lessen uit eerdere ervaringen met participatie in Dordrecht en elders. Vervolgens stelden we een participatieplan op om samen met de stad van deze con­cept­ver­sie een definitieve versie te maken. Er zijn ver­schil­len­de bij­een­kom­sten ge­or­ga­ni­seerd, op stads- en op wijkniveau. Ook konden bewoners en ondernemers input geven door een campagne via sociale media #Wij­ma­ken­Dordt en een digitaal burgerpanel.