• OpdrachtgeverGemeente Zaanstad
  • Periode2019
  • Bijdrage Bureau BuhrsAnalyse, leefstijlen, workshops, campagnestrategie en -plan
  • SpecialismeCommunicatie, Gedragsverandering

Campagne funderingsproblematiek Zaanstad

Laat je woning niet zakken. Met die boodschap startte de gemeente Zaanstad in 2018 een campagne om bewoners bewust te maken van de aanzienlijke funderingsproblematiek waar de stad mee kampt. Bureau Buhrs heeft de gemeente ondersteund bij het (door)ontwikkelen van een campagne om huiseigenaren van het probleem bewust te maken en hen aan te zetten tot actie. Huiseigenaren zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor de staat van de fundering van hun huis. Bureau Buhrs stelde een strategie voor die afgestemd werd op de belevingswereld van de bewoners.

Gele en groene belevingswereld dominant
De gele en groene belevingswereld bleken in het probleemgebied dominant. Dat betekent voor de communicatie dat er direct en herhaaldelijk contact moet zijn met de doelgroep met meer nadruk op het persoonlijke dan op het technische. De campagnestrategie van Bureau Buhrs sloot hierop aan. Zo stelde Bureau Buhrs onder andere voor om zowel bewonersavonden te organiseren, als bewoners de mogelijkheid te bieden voor 1-op-1-gesprekken. Ook adviseerden zij de gemeente een team met vaste bezetting voor te stellen aan de bewoners en inloopspreekuren te organiseren.