• OpdrachtgeverGemeente Leiden
  • Periode2019-2021
  • Bijdrage Bureau BuhrsGebiedsmarketing participatie
  • SpecialismeGebiedsmarketing, Participatie

Identiteit en gebiedsvisie voor stationsgebied Leiden

Samen met de Leidenaren heeft Bureau Buhrs een identiteitskompas voor het stationsgebied van Leiden ontwikkeld. Het kompas is een digitale brochure die bestaat uit sfeerbeschrijvingen van het verleden, het heden en de toekomst. Ook bevat het kompas vier verhaallijnen (in woord en beeld) die het verhaal van het stationsgebied vertellen door de decennia heen én van de toekomst.

Identiteit als basis voor de visie
Leiden is ongekend populair en vervult een steeds prominentere rol, regionaal en nationaal. De inrichting van het stationsgebied moet met de tijd mee. Door de veelheid aan opgaven is een visie op het gebied nodig die begint met het definiëren van de identiteit. Diverse belanghebbende partijen denken mee. Een ambitieus project waar ‘verbinding’, ‘ontmoeting’ en ‘vergroening/verduurzaming’ centraal staan.

Meedenkroute
Om input voor het identiteitskompas te verkrijgen organiseerden wij een Meedenkroute met ruim 100 Leidenaren over het toekomstbeeld van het Stationsgebied Leiden. In acht korte workshops toetsten en verrijkten we de gewenste identiteit: zijn dit de belangrijkste verhaallijnen? Wat worden de unieke kwaliteiten? En welke sfeer hangt er in het Stationsgebied van de toekomst?

Gebiedsvisie
Als vervolg op het identiteitskompas schreef Bureau Buhrs samen met de gemeente en stedenbouwkundig architectenbureau PosadMaxwan de gebiedsvisie met de ontwikkelingen van het stationsgebied van de toekomst. De identiteit is daarin een essentieel onderdeel.