• OpdrachtgeverProjectontwikkelaar Vink Bouw
  • Periode2022
  • Bijdrage Bureau Buhrsuitvoering participatietraject omwonenden en stakeholders projectontwikkeling
  • SpecialismeParticipatie

Vink Bouw - Participatie nieuwbouwproject The Miller

Vink Bouw en Did Vastgoedontwikkeling werkten samen met KAW architecten aan een nieuwbouwinitiatief genaamd The Miller in het centrum van Schiedam. Het initiatief betrof ca. 150 nieuwbouwappartementen, aangevuld met parkeerfaciliteiten en ruimte voor commerciële activiteit op de begane grond. Bureau Buhrs begeleidde een communicatie- en participatietraject voor omwonenden, omliggende organisaties en andere belanghebbenden met als doel om hen goed te informeren over het initiatief. En hun belangen, zorgen en meningen in een vroeg stadium te horen, zodat deze meegenomen konden worden in de verdere planvorming.

We presenteerden het initiatief tijdens twee (openbare) wijkoverleggen. Daarnaast zijn er verschillende gesprekken met stakeholders gevoerd en is er een brede inloopavond georganiseerd voor omwonenden en andere geïnteresseerden. Met ruim 100 aanwezigen werd deze avond drukbezocht.

Meer weten? Neem contact op met projectleider Xandra Kok, kok@bureaubuhrs.nl.