• OpdrachtgeverUniversiteit Leiden
  • Periode2022-2024
  • Bijdrage Bureau Buhrsstrategie en uitvoering participatietraject
  • SpecialismeParticipatie

Universiteit Leiden - Humanities Campus

De Universiteit Leiden knapt de Humanities Campus op. De universiteitsgebouwen worden vernieuwd en duurzamer gemaakt. Dit is een gefaseerde ontwikkeling van het gebied Witte Singel Doelencomplex. Bewoners, organisaties uit de omgeving en studenten werden uitgenodigd om mee te denken over de plannen. De feedback werd zorgvuldig meegewogen bij het maken van het stedenbouwkundig plan.

Om tot een gedegen stakeholdersanalyse te komen faciliteerde Bureau Buhrs een Factor C stakeholdersworkshop voor betrokkenen vanuit de Universiteit Leiden en gemeente Leiden. Vervolgens hebben we diverse participatiebijeenkomsten georganiseerd. Na vruchtbare discussies over bijvoorbeeld thema’s als: de hoogte van de nieuwe gebouwen, verkeersroutes en inrichting Singelparkroute en het nieuwe plein, kon het stedenbouwkundig plan worden voltooid.

Het stedenbouwkundig plan is in juni 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Inmiddels wordt gewerkt aan het (ontwerp)bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan. Hierover informeren we in 2024 omwonenden en gebruikers van het gebied tijdens verschillende bijeenkomsten.

Meer weten? Neem contact op met ons op via info@bureaubuhrs.nl.