• OpdrachtgeverGemeente Rijswijk
  • Periode2023 - heden
  • Bijdrage Bureau BuhrsParticipatie omgevingsvisie
  • SpecialismeParticipatie
Logo Jouw kijk op Rijswijk

Gemeente Rijswijk - Aan de slag met de Omgevingsvisie

Gemeente Rijswijk stelt dit jaar een omgevingsvisie op. De omgevingsvisie vormt de stip op de horizon voor de inrichting van de fysieke leefomgeving tot 2050. Met de omgevingsvisie wordt een integraal antwoord gegeven op hoe Rijswijk, met een groeiende bevolking, een prettige groene stad blijft waar het fijn wonen, werken en verblijven is.

Hoe de stad er in 2050 uitkomt te zien, bepaalt de gemeente niet alleen. Onder de vlag ‘Jouw kijk op Rijswijk’ krijgen zoveel mogelijk inwoners de kans om mee te denken over de toekomst van hun stad. Bureau Buhrs ondersteunt sinds zomer 2023 bij de participatie. De eerste participatieronde is inmiddels afgerond. We hebben een uitgebreide vragenlijst uitgezet, die we online en tijdens actiedagen in de stad hebben gepromoot. We stonden hiervoor bij het winkelcentrum, gemeentehuis, bedrijventerrein, de hockeyclub, het tuincentrum en op markten. De vragenlijst kon ook offline bij verschillende buurthuizen in de gemeente ingevuld worden.

Daarnaast organiseerden we sessies voor professionals van verschillende organisaties, een Stadsgesprek voor inwoners en een sessie met de gemeenteraad. Tijdens deze bijeenkomsten gingen we in gesprek aan de hand van vier toekomstscenario’s en haalden we op waar de voorkeur naar uitgaat. Ten slotte hebben we de toekomstige generatie Rijswijkers gesproken in twee sessies met de Kinderrechtenambassadeurs: 19 leerlingen uit groep 7 en 8.

De gemeente gebruikt de uitkomsten vanuit deze participatieronde om de koers voor de toekomst uit te zetten in een concept-ontwerp omgevingsvisie. In de volgende participatieronde vanaf het voorjaar 2024 vragen we wat de inwoners en andere stakeholders  hiervan vinden en halen we concrete ideeën op voor het vervolg.

Meer weten? Neem contact op met de projectleider Xandra Kok, kok@bureaubuhrs.nl