• OpdrachtgeverGemeente Haarlemmermeer
  • Periode2022-2023
  • Bijdrage Bureau BuhrsPositionering, creatief concept, brandbook, vormgeving middelen, naamgeving, advisering participatie, communicatie- en participatieplan
  • SpecialismeCommunicatie, Gebiedsmarketing, Participatie

Gemeente Haarlemmermeer - Gebiedsmarketing Spoorzone Hoofddorp

Gemeente Haarlemmermeer heeft grote ambities met de transformatie van Spoorzone Hoofddorp. In het te ontwikkelen gebied komt ruime voor ongeveer 15.500 extra woningen en 11.000 extra arbeidsplaatsen. De gemeente wil dat het een aantrekkelijke en groene plek wordt, waar bewoners, bedrijven en bezoekers met plezier kunnen wonen, werken en ontspannen.

Het gebied betaat uit vijf deelgebieden, waarvan de gebieden Stationskwartier en Graan voor Visch Zuid als eerste ontwikkeld. Deze gebieden zijn uitgewerkt in een Ontwikkelkader. Onderdeel van het Ontwikkelkader is een passende identiteit en positionering voor Spoorzone Hoofddorp en deze twee deelgebieden.

De nieuwe identiteit voor het gebied is ontstaan vanuit een participatief proces bestaande uit interviews met verschillende deskundigen, workshops met stakeholders en een flitspeiling voor de gebruikers van de gebieden. We werkten dit uit in een Notitie Positionering.

Na de identiteitsbepaling werkten we in verschillende sessies aan een visuele identiteit en een nieuwe naam voor de (deel)gebieden. Dit werkten we uit in een brandbook met o.a. huisstijl, logo, beeldtaal, tone of voice, etc.. Ook verzorgden we de vormgeving van het Ontwikkelkader. Ten slotte schreven we een communicatie- en participatieplan voor een traject met bewoners, bedrijven en andere organisaties over het Ontwikkelkader.

Meer weten? Neem contact op met ons op via info@bureaubuhrs.nl.

 

Beeld: ©De Zwarte Hond