• OpdrachtgeverHof Wonen, gemeente Den Haag, Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest
  • Periode2021-2022
  • Bijdrage Bureau BuhrsOmgevingscommunicatie, strategiebepaling en uitvoeringparticipatietraject Plan Uitwerkingskader, positionering toekomstig gebied en identiteitsdocument
  • SpecialismeParticipatie

Den Haag, Gebiedsontwikkeling De Venen

Het stadsdeel Zuidwest staat bekend als een gebied met sociaal maatschappelijke problematiek. Onderdeel van de transformatie in het stadsdeel, is de gebiedsontwikkeling van De Venen. De partijen willen een deel van de woningen opknappen. Een ander deel wordt gesloopt of ingrijpend gerenoveerd. Op dit moment bestaat de wijk uit 650 sociale huurwoningen. Volgens de planning komen er uiteindelijk ongeveer 1.350 woningen in De Venen, waaronder sociale koopwoningen, betaalbare koopwoningen en marktkoopwoningen.

Bureau Buhrs ondersteunde in de communicatie en participatie met de huidige bewoners, omwonenden en ondernemingen. En we dachten mee over de positionering van het toekomstige gebied.

De bewoners informeerden we over de plannen met een nieuwsbrief. De plannen betekenen dat de meeste bewoners moeten verhuizen. Voor sommigen is dat een ingrijpende boodschap. In de wijk wonen relatief veel anderstaligen en laaggeletterden. We ontwikkelden daarom een praatplaat, posters en een filmpje om de informatie op een toegankelijke manier bij bewoners over het voetlicht te brengen. Een klankbordgroep dacht mee over de sociale plannen. We zochten de bewoners op door met een informatie-bus in de wijk te staan. Verder organiseerden we een informatiemarkt, met poffertjeskraam en oud-Hollandse spelletjes en een springkussen voor de kinderen. De verslaglegging van de evenementen voor bewoners verzorgden we als beeldverslag. Ten slotte gingen we met een enquête de straat op om ook op te halen hoe bewoners van omliggende wijken tegen de plannen aankijken.

Meer weten? Neem contact met ons op via info@bureaubuhrs.nl.