• OpdrachtgeverGemeente Vijfheerenlanden
  • Periode2023-2024
  • Bijdrage Bureau BuhrsParticipatie
  • SpecialismeParticipatie

Zo zijn onze manieren in Vijfheerenlanden

De gemeente Vijfheerenlanden wil participatie gewoon maken: ‘Zo zijn onze manieren in Vijfheerenlanden’. De Omgevingswet stimuleert vroegtijdige participatie om zo al in een vroeg stadium de belangen, meningen en creativiteit van bewoners en andere belanghebbenden in beeld te krijgen. De gemeente Vijfheerenlanden wil participatie consequenter onderdeel laten zijn van het beleid maken en uitvoeren. Wij gaan daarbij helpen. De visie op participatie en de manieren van Vijfheerenlanden leggen we vast in een Denkwijzer. In een Werkwijzer komt een stappenplan voor participatie, specifiek voor het fysieke domein.

De afgelopen tijd heeft de gemeente Vijfheerenlanden al verschillende stukken voorbereid om de participatie consequenter onderdeel te laten zijn van beleid maken en uitvoeren. Zo zijn er al een participatieverordening en een concepttekst voor het participatiebeleid voor het sociaal en fysiek domein. Ook is er een Programma wijk- en dorpsgericht werken waarin veel staat over overheidsparticipatie en burgerinitiatieven. In workshops met de gemeenteraad, medewerkers van de gemeente en inwoners gaat Bureau Buhrs het nieuwe algemene participatiebeleid formuleren. De visie op participatie en de manieren van Vijfheerenlanden leggen we vast in een Denkwijzer. In een Werkwijzer komt een stappenplan voor participatie, specifiek voor het fysieke domein.

Wil je meer weten, neem dan contact op met onze projectleider Erna van Eerden vaneerden@bureaubuhrs.nl.