• OpdrachtgeverService Centrum Drechtsteden
  • Periode2019-2020
  • Bijdrage Bureau BuhrsTraining communicatieadviseurs
  • SpecialismeCommunicatie, Participatie

Training Drechtsteden ‘De burger is ook een mens’

Voor de Drechtsteden, een samenwerkingsverband tussen zeven gemeenten, heeft Bureau Buhrs een training gegeven aan 15 communicatieadviseurs. Tijdens deze training leerden de adviseurs hoe zij communicatie en participatie beter kunnen afstemmen op hun doelgroep door inzicht in belevingswerelden.

Inzicht in waarden en drijfveren
De belevingswereld van mensen geeft inzicht in hun diepere waarden en drijfveren. Met deze kennis kunnen we communicatie en participatie beter laten aansluiten op hun wensen en voorkeuren. Bureau Buhrs ontwikkelde (i.s.m. SAMR) de methodiek: ‘De burger is ook een mens; communicatie en participatie op basis van belevingswerelden’. Door toegang tot een online portaal, hebben de Drechtsteden nu inzicht in de belevingswerelden van hun inwoners.

Toepasbaar
De training besloeg drie dagdelen bestaande uit één basistraining en twee verdiepende trainingen. De communicatieadviseurs brachten eigen cases in en gingen in groepjes uiteen om de opgedane theoretische kennis in praktijk te brengen. De communicatieadviseurs ontvingen na afloop van de derde trainingsdag een ‘certificaat van deskundigheid’ mee naar huis. De cursisten vonden de training ‘superleuk, interessant en vooral toepasbaar’.

Meer weten?
Meer weten over hoe je belevingswerelden in kunt zetten om uw communicatie en participatie effectief te maken? Stuur een mail naar info@bureaubuhrs.nl en we nemen contact met u op.