• OpdrachtgeverWoningcorporatie Pré Wonen
  • Periode2014
  • Bijdrage Bureau BuhrsPositionering, marketingplan en huisstijl voor nieuw wijkcentrum.
  • SpecialismeCommunicatie

Vinci 73 helpt mensen verder

Bureau Buhrs positioneerde in 2014 een nieuw wijkcentrum in Meerwijk Haarlem: een ontmoetingsplek waar bewoners terecht kunnen voor sociale activiteiten en informatie over de wijk. Een belangrijke plek aan het centrale Leonardo da Vinciplein, het kloppende hart van de wijk. Samen met de zes partijen die hun zetel in het wijkcentrum hebben, kwamen we tot een positioneringsmodel, gezamenlijke merkwaarden en een marketingplan. Ook bedachten we de naam Vinci 73 en ontwikkelden we de huisstijl.

Het doel van de positionering was een heldere identiteit voor de ontmoetingsplek waardoor de dynamiek in en rondom de plek werd vergroot en nieuwe bezoekers werden aangetrokken. Om tot een gezamenlijk gedragen positionering te komen heeft Bureau Buhrs gebruik gemaakt van de door het bureau ontwikkelde BrandStation-methodiek. Dit betekende onder andere dat de eindgebruikers, ofwel de bewoners, een grote rol speelden. Niet alleen hielden we een groot aantal straatinterviews, ook maakten we gebruik van de kennis over de belevingswerelden van bewoners in de buurt.