Rijswijk: Aan de slag met de omgevingsvisie

Rijswijk stelt een omgevingsvisie op en Bureau Buhrs ondersteunt sinds de zomer in de participatie. Onder de vlag “Jouw kijk op Rijswijk” geven we zoveel mogelijk inwoners de kans mee te denken over de toekomst van hun stad. De eerste participatieronde is inmiddels afgerond. Zo liep er een vragenlijst, die we online en tijdens drie actiedagen in de stad hebben gepromoot. Ook organiseerden we twee sessies voor professionals vanuit verschillende organisaties, een Stadsgesprek voor inwoners en twee sessies met de Kinderrechtenambassadeurs (leerlingen uit groep 7 en 8).

De gemeente gebruikt de uitkomsten vanuit de participatie om de koers voor de toekomst uit te werken in een concept-ontwerp omgevingsvisie. In de volgende participatieronde vragen we wat de inwoners hiervan vinden en halen we concrete ideeën op voor het vervolg.


← terug